On her 24th, Liza stages a 24-hour fundraiser for children

Liza celebrates her birthday with a fundraiser for children.

A Day in the Life of a Humanitarian

It was a decent looking boat carrying us to Gigantes. I decided to sit at the forefront to enjoy solitude, while everyone else chitchats while sitting on the wooden bench in the middle. This was more than a two-hour ride on the waves of Panay. The first hour was manageable and the scene was rewarding, until…

Freedom of a Bipolar Mind

Independence Day. It makes me appreciate the freedom we now have. I am happy we can freely practice religion, freedom of expression, and have choices on what we can watch, buy, or wear. But it also reminds me of some moments when I felt I have lost my freedom. I was once a prisoner of…

Sa Aking mga Kababata

Ang sarap isiping pag-ibig ang nagpapainog sa mundo. Pero sabi ng mga praktikal, pera ruaw talaga ang siyang dahilan kung bakit umiikot ito. Anong magandang kurso? ‘Yung magpapayaman sa ‘yo. Anong negosyo ang magandang itayo? Sa easy money tayo. Saang trabaho dapat pumasok? Sa malaki ang sweldo. At paano nga naman sisisihin ang taumbayan? Sa bansang…

Eastern Samar: Matapos ang Unos

“Ano’ng wish mo?,” tanong ko kay Davel, labing-isang taong gulang at mag-aaral ng Grade 4. Matipid pero tiyak ang sagot ng yayat na bata: “Sana po mabigyan pa kami ng trapal.” Mabilis kong pinutol ang wala pang limang minutong panayam dahil namumuo na ang tubig sa ilalim ng mga mata ko. Sa dinami-rami ng mga nakapanayam…