Ayoko sa Federalism

Lalo lang maghihirap ang mga mahihirap na probinsya sa Pilipinas at lalo namang magiging “imperial” ang Metro Manila kung magiging Federal Government ang Pilipinas.

Fake News May Shorten Life Expectancy

Dahil sa confirmation bias, lumalaganap ang fake news. Ano nga ba ito? Basta pabor sa atin ang isang bagay, iisipin na natin na totoo ‘yon. Sources be damned. Ito ang paghahanap at pag-alala sa mga impormasyong sang-ayon sa mga pinaniniwalaan natin. Kaya minsan kahit peke talaga ang balita, pero sumasang-ayon tayo rito, malaki ang posibilidad na maniwala…

Manobo: Dugo sa Lupaing Ninuno

“Mag-ingat kayo sa mga Manobo. Hindi edukado ‘yan. Lolokohin lang kayo ng mga ‘yan.” Iyan ang unang babalang natanggap namin sa muling pagtungtong namin sa Mindanao ngayong Agosto. Isang pa-retirong guro sa bayan ng Hinatuan ang nagpabatid sa amin nito — ang mga Manobo’y wala raw pinag-aralan at mga mandurugas. Hindi raw sila dapat pagkatiwalaan sa aming…

The Death of the Bangsamoro Basic Law

Co-written with Ephraim Aguilar Just like that, the proposed legislation that promises peace in the South is dead. The proposed Bangsamoro Basic Law (BBL) died in a war — not of guns, bombs and barbaric grounds — but a war within the hallowed, civilized halls of Congress. The very same fruit of two decades of grueling negotiations is…