Fake News May Shorten Life Expectancy

Dahil sa confirmation bias, lumalaganap ang fake news. Ano nga ba ito? Basta pabor sa atin ang isang bagay, iisipin na natin na totoo ‘yon. Sources be damned. Ito ang paghahanap at pag-alala sa mga impormasyong sang-ayon sa mga pinaniniwalaan natin. Kaya minsan kahit peke talaga ang balita, pero sumasang-ayon tayo rito, malaki ang posibilidad na maniwala…

Manobo: Dugo sa Lupaing Ninuno

“Mag-ingat kayo sa mga Manobo. Hindi edukado ‘yan. Lolokohin lang kayo ng mga ‘yan.” Iyan ang unang babalang natanggap namin sa muling pagtungtong namin sa Mindanao ngayong Agosto. Isang pa-retirong guro sa bayan ng Hinatuan ang nagpabatid sa amin nito — ang mga Manobo’y wala raw pinag-aralan at mga mandurugas. Hindi raw sila dapat pagkatiwalaan sa aming…