Total Lockdown

Update: President Rodrigo Duterte enhanced the community quarantine into a total lockdown, fighting COVID-19 with more police and military visibility. It’s also the entire Luzon island now and not just Metro Manila. There is work suspension and only basic services can resume operations. But the restricted access resulted in more gatherings of people instead of…

A Filipina in the Time of Walang Ligo

What a bad time to have your monthly period. As a woman implored on a live television interview recently: Maawa sila sa’min. Ano, magbabahuan na ang mga kipay namin? Gan’un na lang? Is self-care a luxury nowadays? Should I feel guilty washing my pasador? Should I revert to sanitary pads for now? What about the…

Pamana ng mga Lola

Maalinsangang Sabado ng hapon, at malayu-layo ang nilakbay ng isang grupo ng mga babae mula sa Candaba, Pampanga. Suot ng mga Lola ang mga bulaklaking ternong wari’y naghuhudyat ng panibagong tagsibol, ng bagong pag-asa sa kabila ng madilim at malungkot nilang nakaraan bilang comfort women. Dala marahil ng edad at sampu ng marami nilang kasamang inagaw…

Progress

Can we measure progress by the number of infrastructure mushrooming left and right in our metropolis? They do look good; we’ll give them that, be it business firms, malls, restaurants, and technological hubs. But it may just be a sign of the times: that the rich keeps getting richer, and the poor keeps growing in…

Babae

Anak, ina, babae—iyan si Ligaya, biktima ng sex trafficking at ng mapapait na karanasan ng buhay. Bakit nga ba maraming babae ang nagiging biktima nito? Bakit ba ganito ang trato ng ilang lalaki sa mga babae na parang isang tuyong sanga na pwedeng baliin? Limang taong gulang pa lamang noon si Ligaya nang pagsamantalahan siya ng…

Starbucks Planners and Handwriting

Nothing marks November like Christmas songs and hype for planners. Anticipating the new set of months, the market is ripe for consumers looking for that perfect paper partner in an attempt at organizing the foreseeable future. A few years back, the Papemelroti pocket planner was the young counterpart of the daddy organizers: small and artsy…

100 Days without Facebook

“Who are you avoiding?” “Are you okay?” “How are we going to contact you now?” If you’re going to quit Facebook, expect these questions on Day 3 — or the day your friends will realize you’re not on Messenger and can’t be tagged on 9gag memes anymore. Your profile picture is reduced to a blue…

Musoleo: Araw-araw Kasama ng mga Patay

Umaalingasaw ang usok ng mga nakatirik na dilaw na kandila. Humahalik sa ilong ang halimuyak ng mga tindang kalachuchi at lila. Nakapapaso ang init ng mga sementadong puntod. Tangan ng iba ang kanilang mga payong habang taimtim na inaalala ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Umaalingawngaw ang sintunadong boses ng mga kumakanta sa videoke. Mayroon ding…