Tungkol sa Pag-ibig

Kapag pumara na ang pag-ibig, sundan mo, gaano man kahirap o katarik ang kanyang daan. At kung balutin ka niya ng kanyang pakpak, isuko mo ang iyong sarili, nagkukubli man ang mga espada sa kanyang pakpak at maaari kang sugatan. At kung mangaral siya maniwala ka, Mabasag man niya ang iyong mga pangarap gaya ng…

The Life of TV Network Talents

Pursuing one’s passion while being paid is a blessing. Journalism is a craft I love and I am fortunate to work for one of the largest TV networks in the Philippines. In fact, I have spent all my working years here. But in an instant, the very life I have learned to love may become…