Home

“Home is not a place, but a feeling.” That’s what they say. In my case, it’s true. For some time now, I have lost the sense of being home. Don’t get me wrong, my family makes me feel loved, but I have lost the meaning of it by being a stranger to myself. The past…

Mga Kwentong Laman

Sabi ng puso ko, mahal ko siya. Sabi ng utak ko, ‘wag! Hindi tama. Sabi ng bituka ko, naguguluhan ka na. Gutom lang ‘yan. Sabi ng kidney ko, hindi siya nararapat sa’yo. Dapat piliin mo lang ang mga nakakabuti para sa iyo. Sabi naman ng puwet ko, hindi ka talaga magugustuhan nun! Tignan mo nga…