Isang Bukas na Liham para sa Ika-16 na Pangulo ng Pilipinas

A documentary filmmaker writes an open letter to President Rodrigo Duterte, asking him to consider the plight of ordinary Filipinos during his term.

Wild Card by Allan Gregory Lazaro

She is wearing a frown on her face as she sips her iced green tea. You take a glance at her as she intently eyes the cards on her hand and the rest of the cards laid out on the table. You draw a second yellow property card from the deck. On your other hand,…

Tambay Chronicles by Isay Reyes

Basta tambay, kadalasan, tamad na agad — walang ginagawa, walang magandang patutunguhan. Pero sa mga tulad kong naghahatid ng serbisyong totoo sa balita, isa ang pagtambay sa kailangan naming pag-aralan at paghandaan. Minsan ngarag kami at kailangang mabilisang makapagbato ng balita. Minsan naman, may ilang oras na kailangan naming maghintay at tumambay! Yung tipong nabasa mo na…