My Last Day at PTV

I was just writing my script for PTV’s 9pm newscast when my news desk approached me that the department head, Mr. Edgar Reyes, wanted to talk to me. Little did I know, he would tell me to no longer report to work. That was the night before the end of my contract as a News…

Sa Ulo ng Nagbabagang Balita

Waring nagbibiro lamang ang tadhana nang magkakasunod na pagkilala ang inilabas ng korte at mga ahensya sa mga karapatan ng mga manggagawa sa media. Ngunit di gaya ng bungang-kahoy na pinahinog ng tubig at araw, kinailangan pang ikalburo ng ilang manggagawa sa media ang mga pagkakataon nang sa gayo’y mahinog ito nang tuluyan. Sa madaling…