Pangungulila at Pag-iisa sa Panahon ng Corona

‘Nakita ko ang isang mukha ng bansang ito na kadalasang naikukubli ng matataas at mararangyang gusali’