Travel Virgin: Lessons from Indochina

It was terrifying and exciting. For the first time in my life, I traveled abroad. Everything was new. Every experience was something to look forward to. I didn’t have to think about writing news stories, checking scripts or going live in a couple of hours. All I had to worry about was my outfit for…

Ang Romansa Ko sa Bangkok

Isang karagatan lang ang pagitan ng Maynila at Bangkok. Wala pang anim na oras ang biyahe sa eroplano para marating ang kapitolyo ng kaharian ng Thailand na tinuguriang City of Angels. Pero kung pagkukumparahing maigi, tila milya-milya na ang pagitan ng dalawang syudad. Wala na sa hinagap ko kung kailan ko nakilala ang Bangkok. Sa apat…