Kung Lilimutin Mo Ako (If You Forget Me / Pablo Neruda)

Salin sa Filipino ng tula ng isa sa pinakahinangaang makata ng ika-20 Siglo.