‘Allah Valley’ at mga Lumad

Wala pa ring katulad. Ang langit, isang karagatan ng asul. Nakakalat ang malabulak na mga ulap na minsa’y naghuhugis ayon sa lawak ng imahinasyon. Ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa, halos abot kamay na ng mga tao. Pinapagitnaan ng bulubundukin sa kanluran at silangan ang mga sakahan ng palay at mga tirahan….

The Unseen War of the Lumads Against Climate Change

Our indigenous people are waging wars on numerous fronts. It’s bad enough that many of the Lumads of Mindanao are fighting for the right to live, but some are also fighting an enemy that is both faceless and relentless: climate change. Take the Lumads of San Francisco, Agusan del Sur, for example. Dry spells in…