EDSA 31st Anniversary: Iba ‘Yan — A Music Video

Sa isang pambihirang pagkakataon, ipinamalas ng Pilipino sa mundo ang lakas ng pagkakaisa. Ang isang diktador at ang kanyang rehimen ng karahasan, pinatalsik ng sama-samang pagkilos ng sambayanan. Ang demonstrasyon, naging mapayapa. Ang mga tangke, hinarangan ng nagkakapit-bisig na mamamayan. Ang mga baril, tinapatan ng mga bulaklak at rosaryo. Ngayon, tatlumpu’t isang taon na ang…

Bagani

Editor’s Note: This piece placed 1st in the Short Story Category of the 2016 Chronicle Literary Awards of Adamson University. While this is a work of fiction, some details are based on the experiences of a Martial law rape victim. Images used are from the film “Ang Mga Alingawngaw sa Panahon ng Pagpapasya” (Echoes in the…

Traydor

Umalingawngaw ang dalawampu’t isang putok ng baril pasado alas-dose ng tanghali kanina, hudyat ng parangal sa isang ililibing na bayani: bayaning diktador at huwad na beterano ng digmaan. Ang gun salute ng mga sundalo, animo’y paalala ng mga putok ng baril noong panahon ng Batas Militar na ngayo’y pilit at sadyang binubura sa isipan ng…

“Bury Caesar”

Editor’s Note: This is a direct reply to a recently published article of SubSelfie.com entitled A Hero’s Burial? Dear Alaysa, I read your article detailing the events of how your family ‘suffered’ under Martial Law. It would be preposterous if I say ‘I feel your pain’ and that whatever ‘injustice’ was done is too trivial. I…

A Hero’s Burial?

The incoming president, Rodrigo Duterte, tells us that for those who suffered abuses during Martial Law: “It’s just a matter of distributing the award. So anong problema? Patay na ‘yung tao.” (So what’s the problem? The person is dead.) Well you see, Mr. President-elect, my late granduncle Dr. Johnny Escandor died under the dictatorship — his…

Love in the Time of Martial Law

Editor’s Note: Just in case you think it’s unimportant — Moving On from Martial Law? Fe and Roger had been co-teachers in a university for quite some time, occasionally exchanging nods and “hellos” inside the campus. But it was only when Roger won his first Palanca award on his poem “Mga Duguang Plakard” (Bloodied Placards) that Fe took…