Manobo: Dugo sa Lupaing Ninuno

“Mag-ingat kayo sa mga Manobo. Hindi edukado ‘yan. Lolokohin lang kayo ng mga ‘yan.” Iyan ang unang babalang natanggap namin sa muling pagtungtong namin sa Mindanao ngayong Agosto. Isang pa-retirong guro sa bayan ng Hinatuan ang nagpabatid sa amin nito — ang mga Manobo’y wala raw pinag-aralan at mga mandurugas. Hindi raw sila dapat pagkatiwalaan sa aming…

A Day in the Life of a Humanitarian

It was a decent looking boat carrying us to Gigantes. I decided to sit at the forefront to enjoy solitude, while everyone else chitchats while sitting on the wooden bench in the middle. This was more than a two-hour ride on the waves of Panay. The first hour was manageable and the scene was rewarding, until…