EDSA 31st Anniversary: Iba ‘Yan — A Music Video

Ferdinand Marcos. Ang iba, kung ituring siya’y bayani. Pero bayan, iba ‘yan. Iba ‘yan.

Traydor

Umalingawngaw ang dalawampu’t isang putok ng baril pasado alas-dose ng tanghali kanina, hudyat ng parangal sa isang ililibing na bayani: bayaning diktador at huwad na beterano ng digmaan. Ang gun salute ng mga sundalo, animo’y paalala ng mga putok ng baril noong panahon ng Batas Militar na ngayo’y pilit at sadyang binubura sa isipan ng…

“Bury Caesar”

Editor’s Note: This is a direct reply to a recently published article of SubSelfie.com entitled A Hero’s Burial? Dear Alaysa, I read your article detailing the events of how your family ‘suffered’ under Martial Law. It would be preposterous if I say ‘I feel your pain’ and that whatever ‘injustice’ was done is too trivial. I…

A Hero’s Burial?

The incoming president, Rodrigo Duterte, tells us that for those who suffered abuses during Martial Law: “It’s just a matter of distributing the award. So anong problema? Patay na ‘yung tao.” (So what’s the problem? The person is dead.) Well you see, Mr. President-elect, my late granduncle Dr. Johnny Escandor died under the dictatorship — his…