Ang Kwento ng mga Mujer: Pag-ibig, Pagtatanghal at Katapangan ng mga Golden Gay

Ang mga Lolang unang tumayo para sa pagkakapantay-pantay at lumaban sa diskriminasyon.