Ayoko sa Federalism

Lalo lang maghihirap ang mga mahihirap na probinsya sa Pilipinas at lalo namang magiging “imperial” ang Metro Manila kung magiging Federal Government ang Pilipinas.