My Quest for Employment: Moving Beyond Bipolar Disorder

I usually thought I was late. Back in April 2011, I was a 23-year old Economics fresh graduate from U.P. Diliman wanting to make a mark in the world. But I was also struggling with the thought that many of the young people like me believe we can change the world by finding a job….

The Modern Slaves of Hong Kong

A SubSelfie.com Exclusive Habang abala ang marami sa pag-ungkat sa buhay ni Lola Eudocia at kung paano siya inalipin nang ilang dekada ng kapwa Pilipino, libu-libong kasambahay naman ang kasalukuyang nakararanas ng hindi patas at hindi makataong pagtrato sa Hong Kong. Marami sa mga tinaguriang domestic helpers (DH) na mga Pilipino at iba pang migranteng domestic…