Jewels of the Pauper

“As long as there remains in these islands one mother to sing Nena’s Lullaby, one boat to put out to sea with the immemorial rowing song, one priest to stand at the altar and offer God to God, this nation may be conquered, trampled upon, enslaved, but it cannot perish. Like the sun that dies…

The Butterfly Effect of the Surprise Marcos Burial

Co-written with Lian Buan Ten days after the Supreme Court voted to allow the interment of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. at the Libingan ng mga Bayani, the hero’s burial proceeded a little after twelve noon Friday with full rites assisted by the police and the military, catching the entire nation by surprise. Malacañang…

Note to Self (and Colleagues)

Antonio, Lagi’t lagi sa tuwing gagawa ka ng mahalagang desisyon sa buhay, napaparasal ka nang taimtim kahit hindi madasalin, sukdulang mabulabog ang lahat ng mga santo at santa sa kalangitan. Noong 2012, hindi ka pa nakuntento sa mga nobena. Dumayo ka pa sa pusod ng Maynila para magpahula. Marami siyang sinabi pero ang ilang daang…