Survey Says…Top 15 Chances in UP Kaysa Ma-recruit sa NPA

Matapos ang unilateral na pagpapawalang bisa ng UP-DND Accord, dinala ng mga Isko at Iska ang #UPFight sa pa-witty-han ng ng mga alaala sa buhay-UP.

When the Farmers Are Starving

They are farmers, making up more than 75% of the country’s 100 million population. But there they were, begging the government for rice that they have worked so hard for.