Musoleo: Araw-araw Kasama ng mga Patay

Umaalingasaw ang usok ng mga nakatirik na dilaw na kandila. Humahalik sa ilong ang halimuyak ng mga tindang kalachuchi at lila. Nakapapaso ang init ng mga sementadong puntod. Tangan ng iba ang kanilang mga payong habang taimtim na inaalala ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Umaalingawngaw ang sintunadong boses ng mga kumakanta sa videoke. Mayroon ding…

The Murder of a Minor in Malabon

I have covered numerous murder incidents and similar crimes. But I encountered a curious case over the weekend: the death of 16-year-old Jerico Riano Santos whose wake was merely in a sidewalk in Barangay Tanong, Malabon City. Days after I covered the story, it still disturbs me. He sustained two gunshots in the head and had signs…