The Rising Burma

Five years ago around this time, in one hot summer day in Singapore, I woke up to a good news from a dear friend that I’ll get a chance to tour Myanmar for free.  I was set to go back home in Manila after finishing a 10 month-contract in an F&B company, so I thought…

Eastern Samar: Matapos ang Unos

“Ano’ng wish mo?,” tanong ko kay Davel, labing-isang taong gulang at mag-aaral ng Grade 4. Matipid pero tiyak ang sagot ng yayat na bata: “Sana po mabigyan pa kami ng trapal.” Mabilis kong pinutol ang wala pang limang minutong panayam dahil namumuo na ang tubig sa ilalim ng mga mata ko. Sa dinami-rami ng mga nakapanayam…