Kung Lilimutin Mo Ako (If You Forget Me / Pablo Neruda)

Nais kong maunawaan mo ang isang bagay. Alam mo kung paano ito: kung lilingon ako sa kristal na buwan, sa natutuyot na pulang tangkay dala ng mabagal na taglagas sa ‘king durungawan kung susubukin kong malapit sa apoy na tangan ang ‘di malikom na abo o ‘di kaya’y ang nangungulubot na troso, lahat ng ito’y inihahatid ako…

Quietly Out of Place

They say we should write about what we know. To avoid mistakes? Perhaps. But it is more likely that they ask this of us because it will lend credence to our stories. And so, that is why, today I will write about something that I know dearly as an introvert: solitude. Ironic Until I came…