‘Allah Valley’ at mga Lumad

Wala pa ring katulad. Ang langit, isang karagatan ng asul. Nakakalat ang malabulak na mga ulap na minsa’y naghuhugis ayon sa lawak ng imahinasyon. Ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa, halos abot kamay na ng mga tao. Pinapagitnaan ng bulubundukin sa kanluran at silangan ang mga sakahan ng palay at mga tirahan….

When the Farmers Are Starving

They are farmers, making up more than 75% of the country’s 100 million population. But there they were, begging the government for rice that they have worked so hard for.

More on Carrot Man

Note: This is the first time that SubSelfie.com is publishing a collective stance. Virality and its effects on news decisions are topics close to home. We hope to be able to publish more collective commentaries in the future. What does it take to be viral on social media? Simple. You have to be a good-looking man…