‘Allah Valley’ at mga Lumad

Wala pa ring katulad. Ang langit, isang karagatan ng asul. Nakakalat ang malabulak na mga ulap na minsa’y naghuhugis ayon sa lawak ng imahinasyon. Ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa, halos abot kamay na ng mga tao. Pinapagitnaan ng bulubundukin sa kanluran at silangan ang mga sakahan ng palay at mga tirahan….

When the Farmers Are Starving

Nobody takes to the streets on a whim. The scorching heat of the sun hit hard on their faces. They had been protesting for three days in Kidapawan City, Cotabato. They were hungry and desperate. Their families back home are waiting for their return, hoping that along with them is even a meager amount of…

More on Carrot Man

Note: This is the first time that SubSelfie.com is publishing a collective stance. Virality and its effects on news decisions are topics close to home. We hope to be able to publish more collective commentaries in the future. What does it take to be viral on social media? Simple. You have to be a good-looking man…