Reporter Notes: Year One

July 24, 2012. It has only been a month since I became a reporter. But I received an important assignment: the arrival of former President Gloria Macapagal-Arroyo from the hospital to her home in La Vista, Quezon City.  I waited in my position for hours. And then in a flash, the convoy of Congresswoman Arroyo…

Tambay Chronicles by Isay Reyes

Basta tambay, kadalasan, tamad na agad — walang ginagawa, walang magandang patutunguhan. Pero sa mga tulad kong naghahatid ng serbisyong totoo sa balita, isa ang pagtambay sa kailangan naming pag-aralan at paghandaan. Minsan ngarag kami at kailangang mabilisang makapagbato ng balita. Minsan naman, may ilang oras na kailangan naming maghintay at tumambay! Yung tipong nabasa mo na…