EDSA 31st Anniversary: Iba ‘Yan — A Music Video

Ferdinand Marcos. Ang iba, kung ituring siya’y bayani. Pero bayan, iba ‘yan. Iba ‘yan.

Traydor

Umalingawngaw ang dalawampu’t isang putok ng baril pasado alas-dose ng tanghali kanina, hudyat ng parangal sa isang ililibing na bayani: bayaning diktador at huwad na beterano ng digmaan. Ang gun salute ng mga sundalo, animo’y paalala ng mga putok ng baril noong panahon ng Batas Militar na ngayo’y pilit at sadyang binubura sa isipan ng…

Love in the Time of Martial Law

Editor’s Note: Just in case you think it’s unimportant — Moving On from Martial Law? Fe and Roger had been co-teachers in a university for quite some time, occasionally exchanging nods and “hellos” inside the campus. But it was only when Roger won his first Palanca award on his poem “Mga Duguang Plakard” (Bloodied Placards) that Fe took…