Manobo: Dugo sa Lupaing Ninuno

“Mag-ingat kayo sa mga Manobo. Hindi edukado ‘yan. Lolokohin lang kayo ng mga ‘yan.” Iyan ang unang babalang natanggap namin sa muling pagtungtong namin sa Mindanao ngayong Agosto. Isang pa-retirong guro sa bayan ng Hinatuan ang nagpabatid sa amin nito — ang mga Manobo’y wala raw pinag-aralan at mga mandurugas. Hindi raw sila dapat pagkatiwalaan sa aming…

A Tribute to Visayas and Mindanao

It was the hottest time of day inside a rickety bus last April that I think I fell in love with Visayas. My skin was dark and burnt, having spent the last four days on polar ends of Cebu, and my forehead was dripping wet with sweat as we made our way from the Remegio…