‘Allah Valley’ at mga Lumad

Wala pa ring katulad. Ang langit, isang karagatan ng asul. Nakakalat ang malabulak na mga ulap na minsa’y naghuhugis ayon sa lawak ng imahinasyon. Ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa, halos abot kamay na ng mga tao. Pinapagitnaan ng bulubundukin sa kanluran at silangan ang mga sakahan ng palay at mga tirahan….

The Ill-Gotten Health of the Philippines

As the backbone of the health care system of the Philippines, how can we continue caring for our fellow Filipinos when we are not even taken care of? Heart for Healthcare I fight for this advocacy as a non-practicing Nursing graduate who quit medical school in my first year back in 2012. I left because I couldn’t…