Ispokening Dollar: ‘Weird Affectation’ sa Wikang Ingles

Bobo raw ang mga Pilipinong mahina sa wikang Ingles. Ipinagbubunyi naman natin ang mga kababayang bulol sa sariling wika pero may twang kung magsalita; yaong palagiang magkasundo ang subject-verb agreement; at iyong nakapagsusulat nang walang bahid at perpektong Ingles. Sila ang mga pinupuri, hinahanggaan at pinapalakpakan. Sa bansang tila paliparan lamang kung ituring ng marami,…

President Noynoy Aquino’s Report Card

I hate the State of the Nation Address. For a news producer like myself, it is the busiest time of the year for researching stories, producing a series of news segments on the plight of Filipinos and doing a remote coverage at the House of Representatives. The list goes on. But it is not the busy schedule…