The Modern Slaves of Hong Kong

A SubSelfie.com Exclusive Habang abala ang marami sa pag-ungkat sa buhay ni Lola Eudocia at kung paano siya inalipin nang ilang dekada ng kapwa Pilipino, libu-libong kasambahay naman ang kasalukuyang nakararanas ng hindi patas at hindi makataong pagtrato sa Hong Kong. Marami sa mga tinaguriang domestic helpers (DH) na mga Pilipino at iba pang migranteng domestic…

The Filipino Laborer

Every May 1, the country celebrates Filipino laborers, recognizing their struggles and hardwork. Filipinos, especially the poor laborers, are NOT lazy. Through photos, we shall attempt to tell you their stories. May they inspire you, millennials, to keep a lookout for them in your travels or daily lives. Know that outside of the increasingly toxic…