EDSA 31st Anniversary: Iba ‘Yan — A Music Video

Ferdinand Marcos. Ang iba, kung ituring siya’y bayani. Pero bayan, iba ‘yan. Iba ‘yan.