EDSA 31st Anniversary: Iba ‘Yan — A Music Video

Sa isang pambihirang pagkakataon, ipinamalas ng Pilipino sa mundo ang lakas ng pagkakaisa. Ang isang diktador at ang kanyang rehimen ng karahasan, pinatalsik ng sama-samang pagkilos ng sambayanan. Ang demonstrasyon, naging mapayapa. Ang mga tangke, hinarangan ng nagkakapit-bisig na mamamayan. Ang mga baril, tinapatan ng mga bulaklak at rosaryo. Ngayon, tatlumpu’t isang taon na ang…

Bagani

Editor’s Note: This piece placed 1st in the Short Story Category of the 2016 Chronicle Literary Awards of Adamson University. While this is a work of fiction, some details are based on the experiences of a Martial law rape victim. Images used are from the film “Ang Mga Alingawngaw sa Panahon ng Pagpapasya” (Echoes in the…

Desaparecidos: The Effects of Their Mysterious Abductions

Desaparecidos are people who vanished without a trace and against their will. The term has roots in Latin America to describe a person who has been secretly imprisoned or killed during a government’s program of political suppression. These abductions happen in the Philippines too. The Philippine Constitution guarantees protection against enforced disappearances. Any arrest or detention needs…